Düşler Gezegeni Topluluğu

Bu topluluk, paylaşım, iletişimin önemi, kendiniz olduğunuz gibi kabul edilme, çıkarsız öğreti, kaliteli bir ortam, tam anlamıyla bir topluluk olarak olgunlaşma amaçlarını benimsemiştir. Üyelerin tutkularını, bilgilerini, tecrübelerini paylaşması, sorular sorması, yardımlaşması, sorgulaması ve medeni cesaretli olması teşvik edilir. Topluluğun amacı, topluma öncü olacak, kişisel çıkarları bulunmayan, doğru yolda ilerleyen, sorumlu ve etik davranışlar sergileyen liderler yetiştirmektir. Üyelerin kendilerini rahat hissetmeleri, tarafsız tartışmalar yapabilmeleri ve kaliteli iletişim sağlamaları için öncelikli olarak çalışılır. Sunucu içerisinde bulunan bir üyenin sohbeti, destek olması, bilimsel tartışmalara katılması, öğrenmeye ve öğretmeye hevesli olması, mizahı sevmesi, önerilerini ve şikayetlerini sunması istenir. Topluluk, üyelerinin her alanda büyümesini ve olgunlaşmasını ister. Bilginin paylaşılmasının dünyanın güzelleştiği ve her bireyin bir değere sahip olduğu inancındadır.

Bu topluluğun vizyonu nedir?

Düşler Gezegeni’nin vizyonu, mevcut durumunu iyi analiz ederek ve potansiyelini hissederek geleceğe yönelik bir somut düş oluşturmaktır. Bu düş, büyük bir resim veya manzara içerisinde ulaşmak istediğimiz konum ve almak istediğimiz sonuçları tanımlar. Düşler Gezegeni, insanları birbirine yakınlaştırma, bilgilendirme, paylaşma ve iletişim halinde olabilme amacıyla kurulmuş bir organizasyondur. Sunucunun kalitesini ve üyelerin ihtiyaçlarını önemsiyoruz ve bunları karşılamak için çalışmalar yapıyoruz. Kaliteli bir ortam yaratmak, üyelerin rahat hissetmelerini, tarafsız tartışmalara katılmalarını ve kaliteli iletişim kurmalarını önemsiyoruz. Ayrıca, insanların gelecekte erişebilecekleri kaliteli içerikleri barındırmak ve bu içeriklerin ulaşılabilir olmasını önemsiyoruz. Üyelerimizden, saygılı, öğrenmeye ve öğretmeye hevesli, öneri ve şikayetlerini sunması, sunucumuzu amaçlarına uygun şekilde kullanmasını bekliyoruz. Ayrıca, ayrımcılık yapmamak, ölçülü ve saygılı olmak, çıkarsız öğretiye katkıda bulunmak, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini farkında olmak ve etik davranışlar sergilemek gibi kurallara uymak üyelerimizin sorumluluğudur. Birlikte olgunlaşarak, amaçlarımızı, kişiliklerimizi ve ilişkilerimizi geliştirmek için bizimle büyümenizi istiyoruz.

Sizin Sayenizde Büyüyoruz

Düşler Gezegeni topluluğu, her geçen gün büyüyerek ve gelişerek, daha çok projelerle, hedeflerle ve amaçlarla donatılmaktadır. Topluluk, sürekli olarak kendini geliştirmeye ve büyümeye odaklanmaktadır. Üyeler, katkıda bulunabilecekleri projelerle ilgilenerek, gerçekleştirilen projelerde aktif rol oynamaktadırlar.

Topluluk, üyelerinin tutkularını ve bilgilerini paylaşmasını teşvik eder ve bu sayede üyelerin her alanda kendilerini geliştirmelerine olanak tanır. Topluluk, üyelerinin her alanda büyümesini ve olgunlaşmasını hedeflemektedir ve bu amaç doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.

Gün geçtikçe, topluluk daha fazla projelere imza atacak ve daha fazla insana ulaşacaktır. Topluluk, her üyenin katkısıyla büyümekte ve her üye, yaptığı katkılar sayesinde kendini geliştirmektedir. Dolayısıyla bu topluluğa en büyük katkıyı aramıza katılarak sağlıyorsunuz.

Düşler Gezegeni projesini ziyaret edin, daha fazla bilgiye ulaşın.

Topluluğumuza katılmak, bu düşü beraber inşa etmek ister misiniz?